ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.davoutis.com

Η ακόλουθη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποσκοπεί στην ενημέρωση σχετικά με την εκ μέρους μας χρήση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των επισκεπτών του ιστότοπού μας. Στο πλαίσιο των  νόμιμων και συμβατικών μας υποχρεώσεων καθώς και της εμπορικής µας δραστηριότητας, συλλέγουµε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για τους εν λόγω σκοπούς και τα οποία επεξεργαζόμαστε.  Σε κάθε δε περίπτωση, συμμορφωνόμαστε απόλυτα με το Νόμο 4624/2019, το Γενικό Κανονισμό (216/679 ΕΕ) για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και με τις Πράξεις, τις Γνωμοδοτήσεις και τις Κατευθυντήριες Αρχές της Αρχής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

 1. Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τους σκοπούς του ΓΚΠΔ και του ν. 4624/2019 για την προστασία δεδομένων είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΚΩΒΟΣ ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (ΑΦΜ 099056684 – ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), που εδρεύει στη Ν. Ιωνία Αττικής, οδός Εργασίας αρ. 15 - ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλεφωνική γραμμή 210-2720096

 

 1. Αντικείμενα και Σκοποί της επεξεργασίας

α) Αντικείμενα επεξεργασίας

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε:

 • ονοματεπωνυμικά στοιχεία.
 • στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας.
 • στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας / χώρου παράδοσης παραγγελιών και φυσικής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
 • Φορολογικά στοιχεία και στοιχεία τιμολόγησης για την έκδοση των αναγκαίων εκ του νόμου φορολογικών παραστατικών
 • Στοιχεία μέσων και τρόπων ηλεκτρονικής πληρωμής, των αναγκαίων που απαιτούνται για τις ηλεκτρονικές πληρωμές των παραγγελιών που πραγματοποιούνται.

β) Σκοποί επεξεργασίας

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους εξής σκοπούς:

 • Κατάρτιση και εκτέλεση συμβάσεων.
 • Παροχή ενημερωτικών δελτίων και προωθητικών ενεργειών της επιχείρησής μας.
 • Διεξαγωγή ερευνών.
 • Δραστηριότητες μάρκετινγκ.
 • Εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών
 • Παροχή υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικών μέσων, π.χ. για την επεξεργασία παραγγελιών για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε διαδικτυακά

 

 1. Νομικό πλαίσιο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

 

 • Το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ λειτουργεί ως νομική βάση για τις δραστηριότητες επεξεργασίας, για τις οποίες εμείς λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας.
 • Το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ ορίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκτέλεση σύμβασης, π.χ. κατά την αγορά προϊόντος. Το εν λόγω στοιχείο εφαρμόζεται σε κάθε δραστηριότητα επεξεργασίας που είναι απαραίτητη για τη διενέργεια δραστηριοτήτων κατά το προσυμβατικό στάδιο , όπως είναι για παράδειγμα η πραγματοποίηση διερεύνησης αναφορικά με προϊόντα ή υπηρεσίες.
 • Το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεσμευόμαστε από υποχρέωση που επιβάλλεται εκ του νόμου, η οποία απαιτεί την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως είναι για παράδειγμα τα απαιτούμενα στοιχεία για τη συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις.
 • Το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του ΓΚΠΔ ορίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να διαφυλάσσονται τα δικά σας ζωτικά συμφέροντα ή άλλου φυσικού προσώπου.
 • Το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ εφαρμόζεται αναφορικά με τα έννομα συμφέροντά μας, για παράδειγμα όταν προσλαμβάνουμε παρόχους υπηρεσιών για τον σκοπό της εκτέλεσης παραγγελιών (π.χ. υπηρεσίες παράδοσης), όταν πραγματοποιούμε στατιστικές έρευνες και αναλύσεις ή όταν καταγράφουμε τις προσπάθειες σύνδεσης.
 • Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 ν. 4624/2019, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκου, κατά την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε αυτόν, είναι σύννομη, εφόσον ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του και παρέχει τη συγκατάθεσή του.
 • Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 2 ν. 4624/2019, εάν ο ανήλικος είναι κάτω των 15 ετών η επεξεργασία της παραγράφου 1 είναι σύννομη μόνο μετά την παροχή συγκατάθεσης του νομίμου αντιπροσώπου του.

 

Με την προσκόµιση / υποβολή/ ηλεκτρονική αποστολή των προσωπικών σας δεδοµένων δηλώνετε ότι συναινείτε ρητώς στη χρησιµοποίηση αυτών, για τη νόµιµη συλλογή και επεξεργασία τους και για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω και έχετε ενηµερωθεί µέσω της παρούσας.

 

 1. Διάρκεια αποθήκευσης και συνήθης διαγραφή των προσωπικών δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο αποθηκεύονται ή για όσο χρονικό διάστημα υποχρεούμαστε να το πράξουμε σύμφωνα με νόμο ή κανονισμό. H διάρκεια αποθήκευσης αυτών δεν ξεπερνάει τα πέντε (5) έτη, εκτός αν αυτό επιβάλλεται από ειδικότερη διάταξη νόμου.

Από τη στιγμή που ο σκοπός παύει να υπάρχει ή εκπληρώνεται, τα προσωπικά δεδομένα σας θα διαγράφονται ή θα περιορίζονται. Σε περίπτωση που τα δεδομένα περιορίζονται, θα διαγράφονται από τη στιγμή που η περίοδος διατήρησης που επιβάλλεται από νόμο, καταστατικό ή σύμβαση παύει να εμποδίζει την πραγματοποίηση της διαγραφής αυτής, εφόσον δεν υπάρχει κανένας λόγος να θεωρούμε ότι η διαγραφή θέτει σε κίνδυνο τα έννομα συμφέροντά σας, και υπό την προϋπόθεση ότι η διαγραφή αυτή δεν απαιτεί την καταβολή ιδιαίτερα δυσανάλογης προσπάθειας λόγω της συγκεκριμένης φύσης της αποθήκευσης.

 

 1. Παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, τις ειδικές προσφορές και άλλα μηνύματα.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την αποστολή πληροφοριών που εσείς ζητάτε σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες μας και άλλες ειδικές προσφορές στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μάς παρέχετε. Αυτό θα γίνεται μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Η συγκατάθεση για την ανωτέρω παροχή διέπεται από το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 7 του ΓΚΠΔ.

Παράλληλα, έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε για ενημερωτικό δελτίο, προωθητικές ενέργειες κι έρευνες χωρίς επιβάρυνση στον ιστότοπό μας. Όταν εγγράφεστε για το ενημερωτικό δελτίο, προωθητικές ενέργειες και έρευνες, τα δεδομένα της φόρμας καταχώρισης δεδομένων θα αποστέλλονται σε εμάς.

Σε περίπτωση που αγοράζετε προϊόντα ή υπηρεσίες από τον ιστότοπό μας, μπορούμε να σάς στέλνουμε πληροφορίες σχετικά με άλλα παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνετε, εφόσον παράσχετε τη συναίνεσή σας. Η εκ μέρους μας διακοπή αποστολής μηνυμάτων αλληλογραφίας δύναται να διακοπεί μόνο κατόπιν ανάκλησης της προηγηθείσας συναίνεσής σας.

 

 1. Διάφορα

Βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και στ) του ΓΚΠΔ, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα και τις τεχνικές πληροφορίες σας εφόσον είναι απαραίτητο προκειμένου να αποτρέπουμε ή να ερευνούμε την κακή χρήση ή άλλη παράνομη συμπεριφορά στα πλαίσια του ιστότοπού μας, π.χ. προκειμένου να διατηρούμε την ασφάλεια των δεδομένων σε περίπτωση επιθέσεων στα συστήματα της τεχνολογίας πληροφοριών μας. Επιπλέον, ενδέχεται να προβαίνουμε στις ανωτέρω ενέργειες δυνάμει εντολών Δημόσιων Αρχών ή Δικαστηρίων, στον βαθμό που είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργήσουμε κατά τον τρόπο αυτό βάσει νόμου, και επίσης προκειμένου να διαφυλάσσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας και να έχουμε τη δυνατότητα της νομικής υπεράσπισής μας.

 

 1. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους – εκτελούντες την επεξεργασία

Η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί υπεργολάβους για την παροχή των υπηρεσιών της και δηλώνει ότι οι υπεργολάβοι της συµµορφώνονται πλήρως µε τα αντίστοιχα επαγγελµατικά προσόντα, τις τεχνικές γνώσεις και την προσωπική ακεραιότητα που απαιτούνται από το νόµο για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας μόνο σε φορείς που είναι εγκατεστημένοι εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή υπόκεινται στην νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την προστασία δεδομένων.

Διαβιβάζουμε ή δυνάμεθα να διαβιβάζουμε δεδομένα σε τρίτους στις ακόλουθες περιπτώσεις για την εκτέλεση της σύμβασης, στις οποίες περιπτώσεις οι τρίτοι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη χρήση των εν λόγω δεδομένων:

Α) Όσον αφορά την αποστολή των αγαθών, τα δεδομένα διαβιβάζονται σε εταιρείες logistics ή στον πάροχο ταχυδρομικών υπηρεσιών που προσδιορίζονται στην παραγγελία.

Β) Όσον αφορά την πληρωμή των παραγγελθέντων αγαθών, τα δεδομένα διαβιβάζονται στον εκτελούντα την επεξεργασία της πληρωμής ή σε χρηματοπιστωτική τράπεζα που προσδιορίζεται στην παραγγελία. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται πιστωτική κάρτα ως τρόπος πληρωμής, θα διενεργείται έλεγχος ασφαλείας βάσει της συναλλαγής με τη βοήθεια του εκτελούντος την επεξεργασία της πληρωμής, προκειμένου να αποτρέπεται η απάτη μέσω πιστωτικών καρτών.

Όσον αφορά στην πληρωμή, δεν συλλέγουμε ή αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικές με την πληρωμή όπως είναι για παράδειγμα οι αριθμοί πιστωτικών καρτών ή τα στοιχεία λογαριασμών. Αυτές οι πληροφορίες αποστέλλονται αποκλειστικά και απευθείας στον εν λόγω εκτελούντα την επεξεργασία της πληρωμής.

 

 1. Αποδοχή δεδομένων Συστήματος ΤΣΕΚ

Η Εταιρεία μας είναι αποδέκτης αρχείων δεδομένων και πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς του συστήματος «Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου και Κινδύνων (εφεξής «σύστημα ΤΣΕΚ»). Με σκοπό την αξιολόγηση του αναλαμβανόμενου πιστωτικού κινδύνου μας παρέχεται δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης μέσω του συστήματος ΤΣΕΚ στα ακόλουθα δεδομένα του Αρχείου

 α) ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, διαταγές πληρωμής & διαταγές απόδοσης μισθίου,

β) αιτήσεις πτωχεύσεων – αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτώχευσης λόγω μη επάρκειας περιουσία οφειλέτη, αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής / εξυγίανσης (αρ. 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα), κηρυχθείσες πτωχεύσεις,

γ) πλειστηριασμοί και κατασχέσεις κινητών και ακινήτων

δ) υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών και τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες,

ε) αιτήσεις και αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης οφειλών (Ν. 3869/2010),
καθώς και δεδομένα εταιριών από ΦΕΚ & ΓΕΜΗ.

 

Τα δεδομένα διατίθενται στην επιχείρηση για ίδια χρήση, δεν προορίζονται για περαιτέρω διάθεση και τηρούνται από εμάς μέχρι το τέλος της συναλλαγής για την οποία αντλούνται.

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, αντίρρησης και δικαστικής προστασίας, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε είτε απευθυνόμενοι στα γραφεία εξυπηρέτησης πολιτών της Τειρεσίας, είτε στην εταιρεία μας.
Σε περίπτωση άσκησης δικαιώματος αντίρρησης, η επιχείρηση υποχρεούται άμεσα να διακόψει την πρόσβαση στα δεδομένα και να διαβιβάσει αμελλητί ηλεκτρονικά το ως άνω έγγραφο στην Τειρεσίας. Μετά την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματός σας στους αποδέκτες του συστήματος ΤΣΕΚ θα εμφανίζεται η ένδειξη «Δεν επιθυμεί τη μετάδοση των δεδομένων που τον αφορούν», η οποία εκτιμάται ελεύθερα με τις όποιες τυχόν επιπτώσεις. Κατ ́ εξαίρεση δεδομένα εταιριών από ΦΕΚ και ΓΕΜΗ θα εξακολουθούν να μεταδίδονται.

 

 1. Τα δικαιώματά σας
 1. I. Δικαίωμα ενημέρωσης

Έχετε δικαίωμα να ζητάτε πληροφορίες από εμάς σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα σε εμάς.

 1. II. Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την άμεση διόρθωση και/ή συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων σας που είναι αποθηκευμένα σε εμάς.

III. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας σε περίπτωση που αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας που είναι αποθηκευμένα σε εμάς, σε περίπτωση που η επεξεργασία είναι παράνομη και σε περίπτωση που τα δεδομένα δεν μάς είναι πλέον απαραίτητα, αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή των δεδομένων και απαιτείτε τα δεδομένα για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών δικαιωμάτων, ή σε περίπτωση που έχετε γνωστοποιήσει την εναντίωσή σας ως προς την επεξεργασία.

 1. IV. Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας που είναι αποθηκευμένα από εμάς, εκτός εάν η διατήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία της ενημέρωσης, την τήρηση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, για τη θεμελίωση νομικών αξιώσεων ή την άμυνα έναντι αυτών ή για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων.

 1. V. Δικαίωμα ενημέρωσης

Σε περίπτωση που έχετε ασκήσει το δικαίωμά σας για διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας, θα ενημερώνουμε όλους τους λήπτες των προσωπικών δεδομένων σας σχετικά με το ότι τα εν λόγω δεδομένα έχουν διορθωθεί, διαγραφεί ή υπόκεινται πλέον σε περιορισμούς της επεξεργασίας, εκτός εάν δεν είναι δυνατό να το πράξουμε ή η ενημέρωση αυτή απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια.

 1. VI. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε αντίγραφο των δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς, το οποίο θα αποστέλλεται σε εσάς ή σε τρίτο σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Σε περίπτωση που ζητάτε την άμεση αποστολή των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, αυτό θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον είναι τεχνικά εφικτό.

VII. Δικαίωμα εναντίωσης

Σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει έννομων συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, έχετε δικαίωμα να αντιτάσσεστε στην επεξεργασία ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ.

VIII. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Έχετε δικαίωμα να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας σχετικά με τη συλλογή των δεδομένων ανά πάσα στιγμή, η οποία ανάκληση θα ισχύει για το μέλλον. Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί έως ότου η ανάκληση αποκτήσει νομική ισχύ δεν επηρεάζονται από αυτή. Η επεξεργασία της ανάκλησής σας ενδέχεται να απαιτεί ορισμένο χρόνο για τεχνικούς λόγους και ότι ενδέχεται να εξακολουθείτε να λαμβάνετε μηνύματα από εμάς εν τω μεταξύ.

 1. IX. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε ρυθμιστική αρχή

Σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παραβιάζει τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων ή σε περίπτωση που τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των δεδομένων έχουν παραβιαστεί καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στη ρυθμιστική Αρχή ΠΔΠΧ.

 

 1. Χρόνος συµµόρφωσης του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας «ΙΑΚΩΒΟΣ ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» υποχρεούται να ανταποκριθεί στα αιτήµατά σας και την ικανοποίηση των δικαιωµάτων σας, όπως προβλέπεται από τον ΓΚΠ∆ και το Ν. 4624/2019, εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία παραλαβής του αιτήµατός σας. Η προθεσµία του ενός µηνός µπορεί να παραταθεί για άλλους δύο (2) µήνες, εάν το αίτηµα είναι πολύπλοκο ή ο αριθµός των αντιγράφων που πρέπει να σας χορηγήσουµε είναι µεγάλος. Στην περίπτωση αυτή θα σας ενηµερώσουµε για την παράταση εντός µηνός από την παραλαβή του αιτήµατος.

 

 1. Ανακοίνωση παραβίασης δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείµενο των δεδοµένων

 

Η εταιρεία υποχρεούται να σας ανακοινώσει αµελλητί τυχόν παραβίαση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώµατα σας.

 

 1. Τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου

Προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι πάντοτε σύμφωνη με τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να προβαίνουμε σε τροποποιήσεις ανά πάσα στιγμή.

 

 1. Cookies

 

Α) Στο site μας χρησιμοποιούμε Cookies.

Στον παρόντα ιστότοπο χρησιμοποιούμε “cookies” καθώς και άλλα αυτοματοποιημένα μέσα προκειμένου να συλλέξουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου μας, όπως τον αριθμό των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, μέσω οποιουδήποτε φυλλομετρητή και συσκευής που χρησιμοποιείται. Με τη συλλογή αυτών των πληροφοριών, μαθαίνουμε όπως να προσαρμόζουμε καλύτερα τις ιστοσελίδες μας και τη διαφήμισή μας προς τους επισκέπτες.

 

Β) Cookies και άλλα Αυτοματοποιημένα Μέσα για τη Συλλογή Δεδομένων Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται σε κάθε συσκευή σας με την χρήση οποιουδήποτε φυλλομετρητή, όποτε επισκέπτεστε έναν δικτυακό τόπο. Στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies:

 

Απολύτως απαραίτητα cookies

Όταν χρησιµοποιείτε τον ιστότοπό µας για να περιηγηθείτε στα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας και να δείτε τις πληροφορίες που διαθέτουµε, γίνεται χρήση cookies από εµάς για να επιτρέψουµε τη λειτουργία του ιστοτόπου. Τα λειτουργικά cookies που χρησιµοποιούµε είναι τα απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπός µας και δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για την τοποθέτησή τους στον υπολογιστή σας.

 

Cookies επιδόσεων και ανάλυσης

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας και μας επιτρέπουν να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση που κάνετε στις ιστοσελίδες μας, συμπεριλαμβανομένου του περιεχόμενου που επιλέγετε κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, προκειμένου αν μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα και την αλληλεπίδραση των καταναλωτών με την ιστοσελίδα καθώς και να βελτιώνουμε τις σελίδες μας στην πάροδο του χρόνου. Τα cookies αυτά μπορεί να μας παρέχονται από τρίτους παρόχους αναλυτικών εργαλείων αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που σχετίζονται με τις ιστοσελίδες μας.

 

Cookies στόχευσης/διαφήμισης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.